Welkom op onze nieuwe website!

Wie zijn wij?


Voor alle kinderen:

  • Wij zijn er voor de kinderen van Ohé en Laak, Stevensweert en omgeving!

Alles onder één dak

  • Basisschool
  • Kindercentrum 'ut Kerreraad'
  • Bibliocenter

Modern onderwijs

  • Modern onderwijs in een modern gebouw

Onze kernwaarden

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Kracht van ons team

  • Samen gericht op kwaliteit en ontwikkeling

Het onderwijs op De Maasparel

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

De Maasparel is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! De Maasparel wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën en methodes toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag. Wat we belangrijk vinden op de Maasparel: We willen afstemmen op niveau, behoeften en kwaliteiten van kinderen. Hierbij waarborgen wij een doorgaande leerlijn. Dat geeft een kind zelfvertrouwen.

We leren kinderen zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Samen leren en samen werken maakt sterk. Dit geldt voor leerlingen en leerkrachten en ouders.

Het welbevinden van het kind staat voorop. Hierbij zijn vertrouwen en veiligheid de basis. We creëren een leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om samen te leren en te ontdekken. De groep is de basis en van daaruit zijn er werkplekken in en buiten het (klas)lokaal waar kinderen elkaar ontmoeten, leren en ontdekken. Duidelijke structuren in en buiten de klas zijn voorwaarden.

Ouders zijn onze partners.

Basisschool de Maasparel, alles onder één dak.

Naast de basisschool zijn ook een kinderopvang en een bibliotheek in het schoolgebouw gevestigd.

Kindercentrum 'ut Kerreraad' →
de Bibliotheek 'Bibliocenter' →